KSE được thành lập năm 2017 với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện cho doanh nghiệp.
Với sứ mệnh mang tới sự hạnh phúc cho mọi người, KSE luôn làm việc theo tôn chỉ con người là trung tâm, sản phẩm là chất lượng và công việc là sự uy tín.

Hotline: 0888 191 869

Địa chỉ: TT Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang

Email: kimsaevents@gmail.com

Website: kse.com.vn

Website: kimsae.vn